Apie mus

Skalvijos namai nuo 2019 m. sausio 1d. yra Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos,atvykusiems iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės rajonų ir Kauno miesto savivaldybių. Mūsų ugdytiniai gyvena 5-iuose bendruomeniniuose namuose Viešvilėje ir Smalininkuose.

Vizija

paruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, sugebančius pilnai integruotis į visuomenę, žadinant norą mokytis bei ugdant pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą.

Misija

ugdyti tobulėjančią asmenybę nuo 0 iki 18 metų, sugebančią integruotis į visuomenę, užtikrinant tinkamą globą ir rūpybą.

Licencija

Skalvijos namai turi licenciją socialinei globai viesims 5-riems bendruomeniniams namams. Licencijos Nr. - L000000697.

Rėmėjai

Mūsų namų niekada nepamiršta mūsų artimiausi rėmėjai ir draugai:
• V. Genio ind. įmonė (Tauragė);
• LDK Kęstučio MPB;
• Jurbarko policijos komisariatas.

 Nuoširdžiai dėkojame:

• Kauno muzikinio teatro administracijai ir aktoriams;
• kauniečiams dailininkams ponams Šatams;
• Viešvilės bendruomenės centrui „Skalvija“;

• Viešvilės pasienio užkardai;
• Valdemarui Jasaičiui (Jurbarkas);
• Aidui ir Vaidai Strikams (Viešvilė);
• Ramutei ir Haroldui Tamoševičiams (Viešvilė);
• Rasai ir Raimundui Augusčiams (Viešvilė);
• Daivai ir Albinui Radžiams (Jurbarkas);
• Ligitai ir Kęstučiui Kuniauskams (Viešvilė);
• R.R.Katauskiams (Tauragės r. Gaurė );


UAB "Grožio chirurgija" (kaunas);

Arūnui Jurkšui ir UAB Kraftus (Vilnius);

UAB Transriva;

DSV Transport (Vilnius);

VŠĮ Saugi pradžia.

Visiems, kurie mūsų nepamiršta ir mumis rūpinasi, esame be galo dėkingi!

Nuoširdžius padėkos žodžius skiriame:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, Šilalės rajono savivaldybės administracijai, Šilalės merui ir Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai už nuolatinį dėmesį mūsų namams ir mūsų vaikams.

Ačiū visiems ir už gerą žodį, už suteiktą viltį ir geresnes sukurtas gyvenimo ir buities sąlygas .

Mus remia:

• Belgijos karalystės, Laakdalio m. draugija „Europa-Lakdalis-Europa“(ELE)" ir to paties miesto moterų draugija.
• Klaipėdos krašto draugija Vokietijoje „Memelland / Litauen Raisdorf e.V.“ , vadovas p. Manfred Malien.
• Irene Gudow ( Vokietija);
• privati draugija ,,Kinder in Not, Lipe e.V.“, vadovas p. Jurgen Wattenberg ( Lemgo, Vokietija);
• ponai Malin ir Leifas Nyman (Švedija);
ponai Violeta ir Dieter Schuetz (Vokietija);
ponai Ferdi ir Christel Gesing (Vokietija);
ponas Vincenzo Russi (Italija).

Esame labai dėkingi mūsų gerbiamiems ir mylimiems rėmėjams, nes be Jų pagalbos mes nelabai įsivaizduojame savo gyvenimo.

Skalvijos namai
Aukime kartu