Ataskaitos

Visas įstaigos ataskaitas už 2018-uosius ir ankstesnius metus galite rasti senoje interneto svetainėje www.viesvilesvaikai.lt . 

Skalvijos namai
Aukime kartu