Ataskaitos

Visas įstaigos ataskaitas už 2018-uosius ir ankstesnius metus galite rasti senoje interneto svetainėje www.viesvilesvaikai.lt .

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketv.:

BIUD%C5%BDETO%20VYKDYMO%20Ataskaita%202019%20mPDF  .

Skalvijos namai
Aukime kartu