VIEŠIEJI KONKURSAI 2019 M.:

Planuojamas viešasis konkursas vyr. buhalterio pareigybei užimti. Konkurso sąlygos artimiausiu laiku bus skelbiamos per Valstybės tarnybos departamento internetinį tinklapį www.vtd.lt  . 


Automobilio pirkimo konkursas:

Lengvojo%20automobilio%20pirkimas.pdf .


Buveinės patalpų Lauko g. 17-1A Jurbarke remonto su paskirties pakeitimu darbų konkurso sąlygos:

Konkursas%20remonto%20darbams.PDF . Viešasis konkursas įvyko, analizuojama pateikta informacija. Kai bus sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju, ji bus paskelbta viešai.PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2019 m. sausio  08 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-02GLOBĖJŲ, SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoriavimo%20tvarka%202019%2001%2008.PDF 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu