PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2019 m. sausio  08 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-02GLOBĖJŲ, SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoriavimo%20tvarka%202019%2001%2008.PDF 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu