Apie mus

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-23:

Tarybos%20Sprendimas%20d%C4%97l%20likvidavimo%20T2-23.pdf .

Jurbarko rajono savivaldybės taryba savo sprendimu Nr. T2-300 nusprendė inicijuoti biudžetinės įstaigos Skalvijos namai likvidavimo nuo 2024-05-01 procedūras. Tarybos sprendimas yra apskųstas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams. Teismas nusprendė nenagrinėti klausimo, nes konstatavo, kad pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimą T2-300 iki 2024-03-31 turi būti parengtos likvidavimo tvarka ir procedūros. 

Skalvijos namai nuo 2019 m. sausio 1 d. yra Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti licencines trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, netekusiems tėvų ar globėjų, ir atvykusiems iš Jurbarko, Pagėgių, Panevėžio Šilalės, Kėdainių rajonų savivaldybių. Mūsų ugdytiniai gyvena 3-juose bendruomeniniuose namuose Viešvilėje ir Smalininkuose. 

Skalvijos namai teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

socialines paslaugas Vaikų dienos užimtumo centre Viešvilėje (Jurbarko rajono savivaldybės mero sprendimu neteikiama nuo 2023-12-31);
asmeninio asistento ir asmeninės pagalbos namuose socialines paslaugas (Jurbarko rajono savivaldybės mero sprendimu neteikiama nuo 2023-12-31);

Akredituotas Vaikų dienos užimtumo centras Viešvilėje (Viešvilės pagrindinės mokyklos patalpose) veikia nuo 2019 m. gruodžio mėn. (Jurbarko rajono savivaldybės mero sprendimu neteikiama nuo 2023-12-31).

Vizija

- paruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, sugebančius pilnai integruotis į visuomenę, žadinant norą mokytis bei ugdant pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą;

- suteikti neatidėliotiną socialinę pagalbą nepilnamečiams ir jų šeimoms.

Misija

- ugdyti tobulėjančią asmenybę nuo gimimo iki pilnametystės, sugebančią integruotis į visuomenę, atsižvelgiant į nepilnamečio ir jų šeimų poreikius.

Licencija

Skalvijos namai turi licenciją socialinei globai teikti 4-iuose bendruomeniniuose namuose. Maksimalus ugdytinių skaičius - 25. Licencijos Nr. - L000000711.

Rėmėjai

Mūsų namų niekada nepamiršta mūsų artimiausi rėmėjai ir draugai:


• LDK Kęstučio MPB;

• Marijampolės AVPK Jurbarko policijos komisariatas.


 Nuo-širdžiai dėkojame mūsų namus parėmusiems:

 •  Kauno muzikinio teatro administracijai ir aktoriams;
 •  kauniečiams dailininkams ponams Šatams;

 

 •  Viešvilės bendruomenės centrui „Skalvija“;

 

 •  Viešvilės pasienio užkardai;
 •  Valdemarui Jasaičiui (Jurbarkas);

 

 •  Aidui ir Vaidai Strikams (Viešvilė);

 

 •  Ramutei ir Haroldui Tamoševičiams (Viešvilė);

 

 •  Rasai ir Raimundui Augusčiams (Viešvilė);

 

 •  Daivai ir Albinui Radžiams (Jurbarkas);
 •  Ligitai ir Kęstučiui Kuniauskams (Viešvilė);
 • G. Stoškui (Jurbarkas);
 • R.R.Katauskiams (Tauragės r. Gaurė );


 • Arūnui Jurkšui ir UAB Kraftus (Vilnius);
 • UAB Transriva;
 • DSV Transport (Vilnius);
 • VŠĮ Saugi pradžia;
 • UAB Manvesta (Jurbarkas);
 • UAB Lukšių pieninė (Jurbarkas).

Visiems, kurie mūsų nepamiršta ir mumis rūpinasi, esame be galo dėkingi!

Nuoširdžius padėkos žodžius skiriame:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijai ir merui, Šilalės rajono savivaldybės administracijai, Šilalės merui ir Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai už nuolatinį dėmesį mūsų namams ir mūsų vaikams.

Ačiū visiems ir už gerą žodį, už suteiktą viltį ir geresnes sukurtas gyvenimo ir buities sąlygas .

Mus ilgą laiką rėmė:

 • Belgijos karalystės, Laakdalio m. draugija „Europa-Lakdalis-Europa“(ELE)" ir to paties miesto moterų draugija;
 • Klaipėdos krašto draugija Vokietijoje „Memelland / Litauen Raisdorf e.V.“ , vadovas p. Manfred Malien;
 • Irene Gudow ( Vokietija);
 • privati draugija ,,Kinder in Not, Lipe e.V.“, vadovas p. Jurgen Wattenberg ( Lemgo, Vokietija);
 • ponai Malin ir Leifas Nyman (Švedija);
 • ponai Violeta ir Dieter Schuetz (Vokietija);
 • ponai Ferdi ir Christel Gesing (Vokietija);
 • ponas Vincenzo Russi (Italija).

Esame be galo dėkingi mūsų gerbiamiems ir mylimiems rėmėjams, nes be Jų pagalbos mes įsivaizduojame savo pilnaverčio gyvenimo.

Skalvijos namai
Aukime kartu