Ataskaitos

Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje:


Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Skalvijos namai asistento paslaugas, įgyvendinant priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“, pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. G6-28 (nuo 2019-06-10 iki 2021-07-01) 6 darbingo amžiaus neįgaliesiems teikė asmeninio asistento paslaugas.  Su socialinių paslaugų gavėjais  buvo pasirašytos Trišalės asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartys (2020-10-15 Nr. SU-15-2, SU-15-3, SU-15-4, SU-15-5, SU-15-8, SU-25), sudarytos jungtinės veiklos sutarties Nr. G6-28 (2019-06-10) pagrindu, kur Skalvijos namai įvardinti kaip Antrasis Partneris, kuriam asmeninio asistento paslaugai vykdyti buvo skirta 17.462,67 Eur (14.462,67 tiesioginių išlaidų ir 3.000 Eur netiesioginių išlaidų). Trišalėse sutartyse buvo numatyta, kad socialinės asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos iki 2021 m. liepos 1 d. Skalvijos namai visiškai įvykdė tiek sutarties Nr. G6-28, tiek Trišalių sutarčių  su 6 paslaugų gavėjais teikimo apimtis ir terminus.

ESFA%20projekto%20skelbimas.jpg ;

Svetain%C4%97ms_1.png.

 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m.:

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%202022%20m.%20I%20ketvir%C4%8Dio%20rinkinys.pdf ;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%202022%20m.%20II%20ketv.%20rinkinys.pdf ;

FAR%202022%20m.%20II%20ketv.%20Skalvijos%20namai.pdf ;

Vidutinis%20DU%20%202022%20m.%20II%20ketvirtis.xlsx .

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.:

Metinis%20FAR%202021%20m.%20Skalvijos%20namai.pdf ;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%202021%20m.%20IV%20ketv%2C%20rinkinys.pdf ; 

Vidutinis%20DU%20%202021%20m.%20IV%20ketvirtis%20(1).pdf ;

2021%20m.%20III%20ketv.%20biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaita.pdf ;

Vidutinis%20DU%20%202021%20m.%20III%20ketvirtis.pdf ;

2021%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20%20FAR.pdf ;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%202021%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20rinkinys.pdf ;

SN%20Vidutinis%20DU%20%202021%20m.%20II%20ketvirtis.pdf ;

2021%20m.%20I%20ket.%20FAR.pdf ;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskait%C5%B3%202021%20m.%20I%20ketvir%C4%8Dio%20rinkinys.pdf ;

Skalvijos%20nam%C5%B3%20Vidutinis%20DU%20%202021%20m.%20I%20ketvirtis.pdf ;

Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal socialinės globos normas:

U%C5%BEpildytas%20Liep%C5%B3%20g.%203A%20bendras%20%C4%AEsivertinimas%20u%C5%BE%202021%20m.%20pagal%20socialin%C4%97s%20globos%20normas%20A1-377.pdf ;

U%C5%BEpildytas%20Parko%20g%205%20bendras%20%C4%AEsivertinimas%20u%C5%BE%202021%20m.%20pagal%20socialin%C4%97s%20globos%20normas%20A1-377.pdf ;

U%C5%BEpildytas%20Upelio%209%20bendras%20%C4%AEsivertinimas%20u%C5%BE%202021%20m.%20pagal%20socialin%C4%97s%20globos%20normas%20A1-377.pdf ;

U%C5%BEpildytas%20Upelio%2023%20u%C5%BE%202021%20m.%20bendras%20%C4%AEsivertinimas%20pagal%20socialin%C4%97s%20globos%20normas%20A1-377.pdf .

Vadovo veiklos vertinimas:

Vadovo%20veiklos%20vertinimas%20u%C5%BE%202021%20m..pdf ;

Vadovo%20veiklos%20vertinimas%20u%C5%BE%202019%20m..pdf ;

Uzduociu%202020%20ivykdymas%20ir%20uzduotys%202021%20%20202%2001%2021%2014%20val.pdf .

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.:

Metinis%20FAR%202020%20m.%20Skalvijos%20namai.pdf;

2020%20m.%20I%20ketvir%C4%8Dio%20FAR%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20rinkinys.pdf ;

2020%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20FAR%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20tinkinys.pdf ;

2020m.%20I%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos.pdf ;

2020m.%20I%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos_1.pdf ;

2020%20m.%20II%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20I%20ketvirtis.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20II%20ketvirtis.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20III%20ketvirtis.pdf ;

Skalvijos%20nam%C5%B3%20darbuotoj%C5%B3%20darbo%20u%C5%BEmokestis%202020%20m..pdf;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos%202020%20III%20ketvpdf .

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketv.:

BIUD%C5%BDETO%20VYKDYMO%20Ataskaita%202019%20mPDF  .

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.:

Skalvijos%20namai%202019%20met%C5%B3%20finansin%C4%97s%20atskaitomyb%C4%97s%20dokumentai.pdf ;

Skalvijos%20namai%20Vidutinis%20Darbo%20u%C5%BEmokestis%202019%20mpdf .

Skalvijos namų direktoriaus metinė ataskaita už 2019 metus:

Metin%C4%97%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20ataskaita%20u%C5%BE%202019%20metus.pdf . 

Tarnybiniai automobiliai:

  -  lengvasis - Škoda Octavia, kurio valstybinis numeris yra FRP252;

  - mikroautobusas - MB Vito, kurio valstybinis numeris yra CZB588.

Įstaigos struktūra:

Struktura%202020%2010%2001.pdf ;

Struktura%202020%2001%2015.pdf .

Vidaus darbo tvarkos taisyklės:

Vidaus%20darbo%20tvarkos%20taisykles%20naujos%202020%2001%2017.pdf .

Skalvijos namų nuostatai:

Skalvijos%20nam%C5%B3%20nuostatai.PDF ;

Skalvijos%20nam%C3%85%C2%B3%20nuostatai%202019%2001%2004.PDF .

Pareiginiai nuostatai:

Socialinio%20darbuotojo%20pareiginiai%202021.pdf ;

socialinio%20darbuotojo%20pad%C4%97j%C4%97jo%20pareiginiai%202021.pdf

Vyriausiojo%20buhalterio%20pareiginiai%202021%2007%2027.pdf ;

Buhalterio%20pareiginiai%202021%2007%2016.pdf ;

VairuotojO%20PAREIGINIAI%202021%2007%2026.pdf ;

Rastines%20vedejos%20pareiginiai%202021%2007%2027.pdf ;

PAVADUOTOJO%20socialiniams%20reikalams%20PAREIGINIAI%20nuostatai%202021.pdf ; 

 4%20priedas%20Mero%20potvarkis%20d%C4%97l%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20direktoriaus%20pareigyb%C4%97s%20lygio%20nustatymo%20%20A1.PDF ;

4%20priedas%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20Direktoriaus%20pareigyb%C4%97s%20apra%C5%A1ymas%201.PDF ;

4%20priedas%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20Direktoriaus%20pareigyb%C4%97s%20apra%C5%A1ymas%202.PDF ;

4%20priedas%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20Direktoriaus%20pareigyb%C4%97s%20apra%C5%A1ymas%203.PDF ;

5%20priedas%20Tarybos%20patvirtinta%20Jurbarko%20savivaldyb%C4%97s%20darbo%20apmok%C4%97jimo%20sistema%20T2-73.pdf .


Skalvijos namai
Aukime kartu