Skalvijos namai planuoja viešojo konkurso būdu įsigyti lengvąjį automobilį. Maksimali pirkimo suma  - 15.000 Eur. Viešojo konkurso informacija ir pirkimo sąlygos yra skelbiamos adresu:

https://pirkimai365.lt/pirkejas/skalvijos-namai/271750 ;

Skalvijos%20nam%C5%B3%20Lengvojo%20automobilio%20pirkimo%20konkurso%20s%C4%85lygos%202021.pdf .


Skalvijos namuose yra paskelbtas karantinas. Priežastis - Lietuvos Respublikoje ir Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbtas karantinas dėl COVID-19. Svečiavimasis bendruomeniniuose namuose nutrauktas dėl vaikų ir darbuotojų saugumo. Su ugdytiniais galima bendrauti telefonu ir nuotoliniu būdu. Kilus neaiškumams ar klausimams, kreiptis į administraciją nurodytais kontaktais. Karantinas Skalvijos namuose pratęstas iki 2021-05--31. 


Administracija dirba naujose patalpose:

Nuo 2020 m. sausio 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Skalvijos namai administracija dirba naujose patalpose adresu Lauko g.17-1A, Jurbarke. Visus kviečiame į svečius!


Tarnybiniai automobiliai:

  -  lengvasis - Škoda Octavia, kurio valstybinis numeris yra FRP252;

  - mikroautobusas - MB Vito, kurio valstybinis numeris yra CZB588.


Norite apsilankyti, susipažinkite su galiojančia tvarka:

PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2020 m. vasario  19 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-5



SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoryst%C4%97s%20Skalvijos%20namuose%20tvarka%202020%2002%2019.pdf .



 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu