Skalvijos namai ieško psichologų, turinčių darbo patirtį su vaikais, galinčių dirbti pagal individualų poreikį. Ypatingai yra laukiami savanoriai. Su pasiūlymais prašome kreiptis į įstaigos administraciją.

Skalvijos namai 2022 m. rugsėjo mėn. skelbė viešąjį konkursą lengvojo automobilio (8-9 vietų mikroautobuso) pirkimui. Maksimali pirkimo suma  - 25.000 Eur.  Visa informacija buvo talpinama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų portale adresu www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt . Viešasis konkursas neįvyko, nes nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas. Spalio mėn. planuojamas naujas pirkimas 8-9 mikroautobusui įsigyti.

 Skalvijos namuose ugdytinių lankymas ir svečiavimasis galimas tik su Galimybių pasu!

Skalvijos namuose buvo paskelbtas karantinas. Priežastis - Lietuvos Respublikoje ir Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbtas karantinas dėl COVID-19. Svečiavimasis bendruomeniniuose namuose nutrauktas dėl vaikų ir darbuotojų saugumo. Su ugdytiniais galima bendrauti telefonu ir nuotoliniu būdu. Kilus neaiškumams ar klausimams, kreiptis į administraciją nurodytais kontaktais. Karantinas Skalvijos namuose buvo pratęstas iki 2021-05--31. 


Administracija dirba naujose patalpose:

Nuo 2020 m. sausio 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Skalvijos namai administracija dirba naujose patalpose adresu Lauko g.17-1A, Jurbarke. Visus kviečiame į svečius!


Tarnybiniai automobiliai:

  -  lengvasis - Škoda Octavia, kurio valstybinis numeris yra FRP252;

  - mikroautobusas - MB Vito, kurio valstybinis numeris yra CZB588.


Norite apsilankyti, susipažinkite su galiojančia tvarka:

PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2020 m. vasario  19 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-5SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoryst%C4%97s%20Skalvijos%20namuose%20tvarka%202020%2002%2019.pdf . 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu